Slavní novofundlandští psi 8.
Jemný Ben

Autor: Pavel Bradáč <pavel.bradac(at)email.cz>, Téma: Slavní NF, Vydáno dne: 19. 05. 2006

Tento příběh je z trochu jiného prostředí. Zatím se zde předváděli novofundlandští psi jako zachránci životů. Jemný Ben (Gentle Ben) sloužil lidem trochu jinak.

Tento 80kilový pes se jako člen programu Delta Society(R) Pet Partners(R) se pravidelně se svým pánem Patem Dowellem účastnil canisterapeutických programů.

Část jeho práce probíhala v Centru pro problémovou mládež, kde "za mřížemi" učil mládež chování a vztahům k ostatním lidem a tak jim pomáhal stát se normálními občany.  Ben pomáhal mladým naučit se důvěře, spolupráci, odpovědnosti, trpělivosti a dalším dovednostem, potřebným do života.

V místním zdravotním centru Ben navštěvoval pacienty na mnoha odděleních - pediatrii, rehabilitaci, psychiatrii a onkologii. Benova jemná přítomnost poháhala odstranit stress a dokázal na tvářích vyloudit spousty úsměvů.

Za hodnotu této práce byl Ben odměněn v září 2005 medailí jako jeden z vítězů programu, pořádaného společností Pedigree Food (the Pedigree Food for Dogs, Paws to Recognise Program)