NOVOFUNDLANDSKÝ PES * NEWFOUNDLAND * NEUFUNDLÄNDER * NOWOFUNDLAND * TERRANOVA * NEWFOUNDLANDER * NOVOFOUNDLANDSKÝ PES
Navigace

Nepřehlédněte

Vyhledávání

NOVOFUNDLANĎAN V NOUZI
Projekt pro záchranu novofundlandských psů.
INFORMACE ZDEkynolog.cz -<br />magazín pejscích a všem co k tomu patří
Informace přehledně
TOP.ER.CZ
optimalizace PageRank.czvodní výcvik

* Vodní práce - zkušební řád IRO/ IPO-R

Vydáno dne 00. 00. 0000 (4011x)

Výňatek z mezinárodního zkušebního řádu IRO

RH-WA - zkouška záchranného psa ve vodní záchraně (stupeň A)

Dělí se na:

práci ve vodě

200bodů

 

poslušnost

50bodů

 

dovednost

50bodů

nejvyšší počet bodů celkem

300bodů

 

Oddíl A - Práce ve vodě

1. Práce ve vodě:

200 (140)

cvik 1) plavání na vzdálenost

30

cvik 2) aportování - hází se ze břehu

30

cvik 3) aportování - hází se ze člunu

30

cvik 4) přinesení lana k surfaři

30

cvik 5) přivlečení surfaře s jeho surfovým prknem

80

Všeobecná ustanovení
Musí být dodržovaná zákonná bezpečnostní ustanovení.
Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 1 surfové prkno, 2 aportovací předměty (= plovoucí člunové lano o průměru 5 cm a délce asi 30 cm). Všechny osoby, které se nalézají ve vodě nebo člunu, jsou povinný nosit plovací vestu, nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody. Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení
1. Plavání na vzdálenost 200m - 30 bodů
Psovod se svým psem se nachází ve člunu, vzdáleném 200m od břehu. Na zvukový povel "hop" a pokynový povel, skočí pes do vody. Může mu být při skoku pomáháno. Člun se psovodem pluje ke břehu. Pes musí plavat klidně a přímo ke břehu. Psovodovi je povoleno svého psa zvukovými i pokynovými povely povzbuzovat.

2. Aportování - hází se ze břehu - 30 bodů
Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Odhodí předmět nejméně do vzdálenosti 15m do vody. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový povel "přines" a jeden pokynový povel, doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod, zvukovým povelem "pusť", nebo jedním pokynovým povelem, neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel, zaujme pak psovod se psem základní postoj.

3. Aportování - hází se ze člunu - 30 bodů
Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Ze člunu, který je vzdálen od břehu asi 25m, je odhozen rovnoběžně ke břehu do vody předmět. Jakmile předmět klidně leží na hladině, musí pes na zvukový povel "přines" a jeden pokynový povel, doplavat k předmětu a přinést jej přímou cestou k psovodovi. Sedá si těsně před svého psovoda, předmět musí držet tak dlouho, dokud mu jej po krátké přestávce psovod, zvukovým povelem "pusť", nebo jedním pokynovým povelem, neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel, zaujme pak psovod se psem základní postoj.

4. Přinesení lana k surfaři - 30 bodů
Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Ve vzdálenosti 30m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na jeden zvukový a jeden pokynový povel psovoda, plave pes s lanem k surfaři, který lano pevně uchopí. Psovod pak lanem přitáhne surfovací prkno se surfařem ke břehu. Pes plave zpět ke břehu podél surfovacího prkna. Na zvukový nebo pokynový povel, zaujme pak psovod se psem základní postoj.

5. Přivlečení surfaře s jeho surfovým prknem - 80 bodů
Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Ve vzdálenosti 30m ve vodě, leží na surfovém prkně surfař, který na sebe upozorňuje. Na jeden zvukový a jeden pokynový povel psovoda, plave pes k surfovému prknu. Surfař na něm ležící podá psovi konec lana. Ten jej uchopí do tlamy a táhne surfové prkno i se surfařem ke břehu. Na břehu pustí pes lano až na zvukový povel psovoda. Na zvukový nebo pokynový povel, zaujme pak psovod se psem základní postoj.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

  RH-WB - zkouška záchranného psa ve vodní záchraně (stupeň B)

Dělí se na:

práci ve vodě

200bodů

 

poslušnost

50bodů

 

dovednost

50bodů

nejvyšší počet bodů celkem

300bodů

Oddíl A - Práce ve vodě

A. Práce ve vodě:

200 (140)

cvik 1) plavání na vzdálenost

30

cvik 2) přinesení záchranného kruhu

30

cvik 3) dovlečení člunu ke břehu

30

cvik 4) přinesení lana ke člunu 30m od břehu

30

cvik 5) přivlečení osoby

80

Všeobecná ustanovení
Musí být dodržovaná zákonná bezpečnostní ustanovení.
Potřebné pomůcky: 1 motorový člun, 2 bóje, 1 záchranný kruh, 1 lano 30m dlouhé.
Všechny osoby, které se nalézají ve vodě nebo člunu, jsou povinný nosit plovací vestu, nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody. Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení
1. Plavání na vzdálenost 600m - 30 bodů
Psovod se svým psem se nachází ve člunu, který je u první bóje, vzdálené 200m od břehu. Na zvukový povel "hop" a pokynový povel, skočí pes do vody. Člun pluje k druhé bóji (vzdálené od první 200m), stočí se a pluje ke břehu zpět. Pes musí člun následovat.

2. Přinesení záchranného kruhu ze břehu do vody - 30 bodů
Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30m od břehu, do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topící a volá o pomoc. Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Na jeden zvukový povel a pokynový povel, uchopí pes do tlamy lano, které je upevněno k záchrannému kruhu a připlave s ním tonoucímu. Pak s ním přitáhne tonoucího zpět na břeh.

3. Dovlečení člunu ke břehu - 30 bodů
Psovod se psem, spolu s dalšími 2 osobami nastoupí do člunu, který s nimi odpluje do vzdálenosti asi 50m. Na zvukový povel "hop" a jeden pokynový povel psovoda, skočí pes ze stojícího člunu do vody. Psovod mu podá lano připevněné ke člunu, pes je uchopí do tlamy a přivleče člun ke břehu.

4. Přinesení lana ke člunu vzdálenému od břehu 30m - 30 bodů
Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Psovod dá jeden konec lana psovi do tlamy, druhá konec je připevněn ke břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda, plave pes ke člunu, kde konec lana předá řidiči člunu. Řidič člunu pak vytáhne psa do člunu, který je pomocí lana přitažen ke břehu.

5. Přivlečení osoby - 80 bodů
Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 30m od břehu, do vody. Člun pluje dále. Osoba se chová jako topící a volá o pomoc. Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Na jeden zvukový povel a pokynový povel psovoda, plave pes k osobě. Jakmile se osoba přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

RH-WC - zkouška záchranného psa ve vodní záchraně (stupeň C)

Dělí se na:

práci ve vodě

200bodů

 

poslušnost

50bodů

 

dovednost

50bodů

nejvyšší počet bodů celkem

300bodů

Oddíl A - Práce ve vodě

A. Práce ve vodě:

200 (140)

cvik 1) plavání na vzdálenost

40

cvik 2) přivlečení volně plovoucího člunu

20

cvik 3) přinesení záchranného kruhu

20

cvik 4) Přivlečení 1 osoby (pes ve člunu)

40

cvik 5) Přivlečení 2 osob (pes na břehu)

80

Všeobecná ustanovení
Musí být dodržovaná zákonná bezpečnostní ustanovení.
Potřebné pomůcky: 2 motorové čluny, 1 záchranný kruh, 1 lano 30m dlouhé.
Všechny osoby, které se nalézají ve vodě nebo člunu, jsou povinný nosit plovací vestu, nebo surfový oblek. Psi musí být vybaveni postrojem přizpůsobeným pro vodní práci, za nějž lze psa vytáhnout z vody. Rozhodčí má právo při nepříznivém počasí či silném proudění vody zkoušky odvolat.

Prováděcí ustanovení
1. Plavání na vzdálenost 1.000m - 40 bodů
Ze stojícího člunu skočí pes na zvukový povel psovoda "hop" a pokynový povel do vody. Člun pak pluje v odstupu 10m před psem, aby mohl být pes stále sledován. Pes musí klidně za lodí až ke břehu uplavat vzdálenost 1.000m . Než může pes pokračovat v dalších cvicích, musí nejméně jednu hodinu odpočívat.

2. Přivlečení volně plovoucího člunu - 20 bodů
Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Na jeden zvukový povel a pokynový povel psovoda, plave pes ke člunu, ve kterém se nacházejí dvě ležící osoby. Pes musí najít lano převislé ze člunu do vody, uchopit je do tlamy a přivléci člun ke břehu.

3. Přinesení záchranného kruhu ze člunu - 20 bodů
Jedna osoba spadne z jedoucího člunu, ve vzdálenosti 40m od břehu, do vody. Člun, ve kterém se také nachází psovod se psem, pluje ještě asi 20m rovnoběžně dále ke břehu a pak zastaví. Psovod ve směru k osobě, která se chová jako tonoucí, odhazuje do vody záchranný kruh. Na zvukový povel "hop" a jeden pokynový povel psovoda, skočí pes do vody a plave k záchrannému kruhu a dovleče jej k osobě, která jej pevně uchopí. Závěrem přijede člun k osobě i psovi a oba jsou vyzdviženi do člunu.

4. Přivlečení jedné osoby (pes ve člunu) - 40 bodů
Ze stojícího člunu sklouzne jedna osoba nepozorovaně pro psa do vody. Člun poté odjede. Na zvukový povel "hop" a pokynový povel psovoda skočí pes z druhého člunu, který je vzdálen 40m od osoby, do vody a plave k pasivně ležící osobě ve vodě. Uchopí ji za paži a přivleče ji ke člunu, ve kterém je jeho psovod. Osoba i pes jsou vyzdviženi do člunu.

5. Přivlečení dvou osob (pes na břehu) - 80 bodů
Ve vzdálenosti 30m od břehu vypadnou z jedoucího člunu postupně, v rozmezí 20m od sebe, dvě osoby do vody. Psovod se svým psem stojí v základním postoji na břehu. Na jeden zvukový a pokynový povel psovoda, plave pes k první osobě, která se chová jako tonoucí. Jakmile se tato přidrží postroje psa, je přivlečena psem na břeh. Pak plave pes ke druhé osobě, pasivně ležící ve vodě, uchopí ji za paži a rovněž ji přivleče ke břehu. Pes může také na břeh přivléci obě osoby najednou, nebo jednu po druhé v opačném pořadí.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

POSLUŠNOST pro zkoušku záchranného psa ve vodní záchraně

RH-W

A,B a C

Oddíl B - Poslušnost

B. Poslušnost:

50 (35)

cvik 1) Ovladatelnost bez vodítka

15

cvik 2) Odložení vsedě

5

cvik 3) Odložení vleže s přivoláním

5

cvik 4) Odložení ve stoje s přivoláním

5

cvik 5) Aport volný

5

cvik 6) Vysílání s odložením

5

cvik 7) Odložení při vzdálení se psovoda

10

Všeobecná ustanovení
Záleží na úvaze rozhodčího, provede-li poslušnost jako skupinovou práci (max. 3 psi). Pes má cviky předvádět radostně a rychle. V základním postoji sedí pes těsně a přímo po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Rozhodčí dává pokyn k zahájení každého cviku. Vše ostatní jako obraty, zastavení, změna rytmu chůze atd. se provádí bez pokynu rozhodčího. Je ale povoleno psovodovi, aby si tyto pokyny od rozhodčího vyžádal. Při přivolání psa zepředu k noze, může pes zaujmout polohu vsedě přímo, nebo těsně psovoda oběhnout.

Prováděcí ustanovení
1. Ovladatelnost bez vodítka - 15 bodů
Zvukový povel "K noze".
Zvukový povel psovoda je povolen při vykročení a při změně rytmu chůze. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel "k noze" svého psovoda pozorně, radostně a přímo následovat tak, aby svou lopatkou byl vždy po levé straně psovoda na úrovni jeho kolen a při zastavení si samostatně, rychle a přímo sedl. Předbíhání, opožďování a vybočování psa stranou, jakož i pozastavování se psovoda při obratech je chybné. Při zahájení cviku na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou osob, ve které se nejméně jedenkrát zastaví. Skupina osob se mezi sebou pohybuje. Normálním krokem se provádí nejméně po jednom obratu vlevo, vpravo a čelem vzad. Přechod z poklusu do pomalého kroku musí být proveden bez mezikroků normální chůze. V normálním kroku se provádí dvakrát zastavení. V průběhu ovladatelnosti bez vodítka, k odvrácení pozornosti psa, se dvakrát vystřelí (ráže 6-9mm) a použije se hluk motoru. Při výstřelech musí pes zůstat lhostejný. Projeví-li pes při střelbě nebo hluku bázlivost, je ze zkoušky vyloučen. Pokud pes projeví útočnost, je to podmíněně chybné, pokud je ještě ovladatelný psovodem. Plný počet bodů může získat pouze pes, který je lhostejný k okolnímu hluku a střelbě. Agresivní a bojácní psi jsou ze zkoušky vyloučeni.

2.Odložení vsedě - 5 bodů
Zvukový povel "K noze", "Sedni".
Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Minimálně po 10-15 krocích musí pes na zvukový povel "sedni" nebo posunkový povel, rychle usednout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích psovod zůstává stát a otočí se ke svému psu. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke svému psu a zaujme základní postoj.

3.Odložení vleže s přivoláním - 5 bodů
Zvukový povel "K noze", "Lehni", "Ke mně", "K noze".
Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 15 krocích musí pes na zvukový povel "lehni" nebo posunkový povel, ihned ulehnout, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát, otočí se ke svému psu, který klidně leží. Na pokyn rozhodčího psovod přivolá svého psa zvukovým povelem "ke mně", nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

4.Odložení vestoje s přivoláním - 5 bodů
Zvukový povel "K noze", "Stůj", "Ke mně", "K noze".
Psovod jde s volným psem u nohy ze základního postoje přímým směrem. Po 10-15 krocích musí pes na zvukový povel "stůj" nebo posunkový povel, ihned zůstat stát, aniž by psovod přerušil svůj rytmus chůze, nebo se ohlédl. Po dalších 30 krocích v přímém směru psovod zůstává stát, otočí se ke svému psu, který klidně stojí. Na pokyn rozhodčího psovod přivolá svého psa, zvukovým povelem "ke mně", nebo posunkovým povelem. Pes musí přiběhnout ke svému psovodovi radostně a rychle a posadit se těsně před něho. Pes pak zaujímá základní postoj na zvukový nebo posunkový povel psovoda.

5.Aport volný - 5 bodů
Zvukový povel "Přines", "Pusť", "K noze".
Psovod stojící v základním postoji, odhodí do vzdálenosti asi 10 kroků předmět běžné potřeby, který má u sebe. Povel "přines" může být dán až odhozený předmět zůstane klidně ležet. Pes který sedí volný vedle svého psovoda, má na jeden zvukový povel "přines", nebo na jeden pokynový povel, rychle doběhnout k předmětu, tento ihned uchopit a stejně tak rychle jej svému psovodovi přinést. Pes se má posadit těsně před svého psovoda a držet předmět tak dlouho, dokud po krátké přestávce mu jej psovod zvukovým povelem "pusť", nebo pokynovým povelem neodebere. Na zvukový nebo pokynový povel, zaujme pak pes základní postoj. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit své místo.

6. Vysílání s odložením - 5 bodů
Zvukový povel "Vpřed", "Lehni", "Sedni".
Na pokyn rozhodčího vykročí psovod s volným psem u nohy stanoveným směrem. Po 10-15 krocích dává psovi zvukový povel "vpřed" a sám zůstává stát. Současné jedno zdvižení paže je dovoleno. Pes se musí rychle vzdálit asi na 40 kroků přikázaným směrem. Na zvukový povel "lehni" musí ulehnout. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu, postaví se po jeho pravé straně a dává mu zvukový povel "sedni", nebo pokynový povel k zaujetí základního postoje.

7.Odložení při vzdálení se psovoda - 10 bodů
Zvukový povel "Lehni", "Sedni".
Před zahájením provádění cviků poslušnosti dalšího psa nebo psů, odloží psovod svého psa zvukovým povelem "lehni" nebo pokynovým povelem, na přikázané místo, aniž by u něho zanechal nějaký předmět. Psovod pak odejde od psa nejméně 40 kroků a zůstává klidně stát čelem ke psu. Pes musí bez ovlivňování psovodem klidně ležet v průběhu prováděných cviků 1-5 jiným psem. V průběhu prováděného cviku 1 jiným psem, odchází psovod do skupiny. Po provedeném cviku 1 odchází samostatně zpět na původní jemu určené místo. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psu a postaví se na jeho pravou stranu. Na další pokyn rozhodčího se musí pes na zvukový povel psovoda "sedni", nebo na jeho pokynový povel rychle a přímo posadit.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.

 

 

DOVEDNOST pro zkoušku záchranného psa  

RH-W

A,B a C

Oddíl C - Dovednost

C. Dovednost:

50 (35)

cvik 1) Skok do člunu a ze člunu

10

cvik 2) Vylezení na surfové prkno

10

cvik 3) Jízda na surfovém prkně

10

cvik 4) Ovladatelnost na vzdálenost

10

cvik 5) Nesení psa a jeho předání

10

Prováděcí ustanovení
1. Skok do člunu a ze člunu - 10 bodů
Zvukový povel "Hop", "Sedni", "Ke mně", "K noze".
Ze základního postoje na zvukový povel "hop" a jeden pokynový povel, skočí pes do člunu, který je na vodě a na zvukový povel "sedni", nebo pokynový povel se posadí a je klidný. Na pokyn rozhodčího je pes zvukovým povelem "ke mně", nebo pokynovým povelem volán ke psovodovi zpět. Pes se posadí těsně před psovoda. Na zvukový povel "k noze" nebo pokynový povel, zaujme psovod se psem základní postoj.

2.Vylezení na surfové prkno - 10 bodů
Zvukový povel "K noze", "Hop", "Lehni".
Ze základního postoje na zvukový povel "hop" a jeden pokynový povel, vyleze pes na surfové prknu, které je bez plachet na mělčině. Na zvukový povel "lehni", nebo pokynový povel se pes položí. Surfového prkna musí pes dosáhnout bez plavání. Podržení surfového prkna pomáhá psovod svému psovi při vylézání.

3. Jízda na surfovém prkně - 10 bodů
Zvukový povel "Hop", "Přines", "K noze".
Ze základního postoje na zvukový povel "hop" a jeden pokynový povel, vyleze pes na surfové prknu, které je bez Na pokyn rozhodčího postrčí psovod surfové prkno s ležícím psem určeným směrem do vzdálenosti asi 20m. Pes se musí chovat klidně a zůstat ležet tak dlouho, dokud mu psovod nedá zvukový povel "hop" a jeden pokynový povel k seskočení.

4. . Ovladatelnost na vzdálenost - 10 bodů
Dvě lodě nebo surfy vzdálené od břehu i mezi sebou 40m.
Zvukový povel "Revír", nebo "Vpřed", Ke mně", "K noze".
Psovod se svým psem zaujme na břehu základní postoj. Na pokyn rozhodčího, aniž by měnil svoji pozici, vysílá psovod svého psa zvukovým povelem "vpřed" nebo "revír" a jedním pokynovým povelem, k první určené lodi (surfu). Jakmile tento bod pes dosáhne, posílá jej psovod ke druhému. Pořadí bodů, ke kterým má pes plavat, určí rozhodčí před zahájením cviku. Od druhého bodu je pes přivolán ke psovodu zpět zvukovým povelem "ke mně", nebo posunkovým povelem, sedá si těsně před něho a na zvukový povel "k noze" nebo na pokynový povel, zaujme psovod se psem základní postoj.

5. Nesení psa a jeho předání - 5 bodů
Zvukový povel - libovolný.
Psovod nebo jiná osoba zdvihne psa ze země nebo z vyvýšeného stanoviště (např. z pomocného stolu), 10m jej nese a předá ho psovodovi nebo jiné osobě. Ta jej rovněž poponese 10m a postaví ho na zem. Na pokyn rozhodčího si psovod psa přivolá, zaujme základní postoj a připne si psa na vodítko a odejde k rozhodčímu. Pes nesmí ke svému psovodu, jakož i k pomocným osobám projevit útočnost.

Tato část zkoušky končí odhlášením se psovoda se psem rozhodčímu, který mu oznámí hodnocení.
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý text | Autor: různí | Komentářů: 6 | Komentuj | počli informaci o článku kamarádoviVytisknout článek

Přátelé novofundlanďanů na Facebooku

Google

RSS

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS

NOVOFUNDLANDSKÝ PES * NEWFOUNDLAND * NEUFUNDLÄNDER * NOWOFUNDLAND * TERRANOVA * NEWFOUNDLANDER * NOVOFOUNDLANDSKÝ PES